Growth Hack

Growth Hacking Stratejileri Danışmanlık pazarlama hizmetleri fiyatları

Hack 

(Hızlı büyümek için sistemdeki açıkları bularak kullanmalısın)

Nedir ?

Growth Hacking işletmenin büyümesini amaçlayan ve bunu en hızlı şekilde yapmaya çalışan bir pazarlama stratejisidir. Her sektör ve her işletme için özel olarak yaratılan bir stratejidir. Markaya özgü ideolojilerin temelinden başlayarak sektör içerisindeki tüm değişkenler incelenir. Sektördeki açık cepheleri doldurmaya ve güçsüz yanların değiştirilerek güçlendirilmesine odaklanır. Tüm pazarlama enstrümanlarının birbirlerini besleyecek şekilde tasarlanmasını amaçlar.

Süreçler

Marka Analizi

Markanızın geçmiş ve gelecekte yapılmış ya da yapılması istenen planları incelenir. Markanın ve rakiplerin sektör içerisindeki durumları da ayrıntılı bir şekilde incelenerek açık ve eksik olan alanlar belirlenir.

reklam alanlarının belirlenmesi dijital pazarlama stratejileri antalya the spacetree

Hacking Stratejisi

Savaş Alanları ve Analizlerin belirlenmesi sonucunda rakiplerinizi elemenizi ve markanızın trend olmasını sağlayacak şey özel stratejiler üretmek olacaktır. Bu kimi zaman yaratıcı bir reklam çalışması, kimi zaman sadece beş kelimedir.

marka analizi dijital pazarlama stratejileri
Growth Hacking stratejisi belirleme danışmanlık hizmeti

Savaş Alanlarının Belirlenmesi

Savaş alanlarını en önemlileri rakiplerinizin dahi unuttuğu ama çok değerli olan alanlar olarak tanımlayabiliriz. Önce savaş alanları keşfedilir daha sonra bu alanlar için ‘Markamızı nasıl daha özel yaparız?’ sorusu sorulur. Savaş alanlarının temeli incelenerek saldırı ve hızlı girilecek alanlar belirlenir.

Growth Hacking için özel içerik dijital pazarlama reklamları

Hacking izlenmesi

Hacking İzlenmesi; yapılan Hacking işleminin hangi platformlarda ve nasıl yayınlanacağına karar verildikten sonra Hacking işleminin getirilerinin anlık olarak izlenmesine denir. Kısa sürede analizler yapılarak, çok hızlı değişikliklerin gerektiğinde yapılmasını sağlamak ve bu yoğun risk sürecini güvenilir bir şekilde yönetmek amaçlanır.

growth hacking sürecinin raporlanarak katkılarının sayısal olarak getirilerinin pazarlama strajileri arasındaki farkı anlayarak raporlanması antalya dijital pazarlama

İçerik

Stratejinin kullanılacağı alan, zaman ve durum belirlendikten sonra içerik tasarlama aşamasına geçilir. Belirlenmiş olan stratejiye uygun, insanları harekete geçirecek bir içerik tasarlaması yapılır. Markanızın pazarlamasını yapabilecek, sizin içeriklerinizi çevresindeki potansiyel müşterilere anlatacak ve paylaşmak isteyecek kişilere ulaşılır.

Growth Hacking sürecinin analiz edilerek pazarlama stratejileri doğrultusunda izlenmesi antalya

Hacking Raporu

Sonuçları anlık olarak izliyor, verileri anlamlı olarak işliyor, görselleştiriyor ve Hacking işlemi getiri raporunu oluşturuyoruz. Bu raporları size sunarak katkılarını sayılar bazında görmenizi sağlıyoruz.